Tuesday, January 5, 2010

Om "En-ord och Ett-ord"


Nesse Post eu vou tentar explicar como saber quando o "substantivos na língua sueca" é en-ord e ett-ord [en-palavra e ett-palavra].
Muitos brasileiros tenta aprender o "sueco" com inglês por que existe muito material, ai traduz para o português, depois para o sueco, muita coisa fica sem sentido. Sabe porque?
Substantivos em português tem 2 gêneros: masculino e feminino
Sueco tem "en-ord [utrum]" och "ett-ord [neutrum]"
Existem alguns substantivos [en-ord {utrum}] que designar seres humanos "masculino" [betecknar manliga personer är maskulina]
en abbot, en dansör, en man, en pojke, en kille
Substantivos [en-ord {utrum}] que designar seres humanos "feminino" [betecknar kvinnliga personer är feminina]
- en abbedissa, en dansös, en flicka, en kvinna, en tjej
São poucos que designa "masculino e feminino".
Substantivets deklinationer
Förkortningar - abreviaturas
Singular Obestämd form = Sing.Obest.form
Singular bestämd form = Sing.best.form
Pluralis Obestämd form = Plu.Obest.form
Pluralis bestämd form = Plu.best.form
Sing.Obest.form   
Sing.best.form   
Plu.Obest.form   
Plu.best.form   
en flicka
flickan
flickor
flickorna
en stol
stolen
stolar
stolarna
en bil
bilen
bilar
bilarna
ett äpple
äpplet
äpplen
äpplena
ett bord
bordet
bord [ - ]
borden
en läkare
läkaren
läkare [ - ]
läkarna
en sko
skon
skor
skorna
1:a deklinationen
-or

Regel: en-ord som slutar på -a hör hit. (regra: palavras que terminar com -a (en-ord) pertence a 1.a deklination, para fazer o plural das palvras que terminar com -a, basta retirar o -a e acrescentar -or, ver os exemplos abaixo).
Ex: en blomma - två blommor, (uma flôr - duas flôres).
Undantag:{exceções} en ros - två rosor, (uma rosa - duas rosas. /OBS: en ros (termina com s).

Ex: da tabela acima, com as 4 formas [as 4 deklinationer]
en flicka [en-ord, termina c/ a ]
flickan [recebe um -n na 2.a forma]
flickor [tira "a", e acrescenta -or para fazer o plural]
flickorna [na 4.a forma "flickor -na {acrescenta -na para fazer a 4.a forma "flickorna"]
en flicka - uma menina
flickan - a menina
flickor - as meninas
flickorna - umas meninas


2:a deklinationen
-ar
Regel en-ord som inte slutar på -a hör hit; oftast svenska ord.(regra: palavras q não termina com -a pertence a 2.a deklination, acrescenta -ar, para fazer o plural; a maoria das palavras em sueco)
Ex: en pojke - två pojkar. (um menino - dois meninos).
OBS: en cykel - två cyklar(uma bicicleta - duas bicicletas), en fågel - fåglar (um passarinho, dois passarinhos), en dotter - döttrar(uma filha - duas filhas), mor - mödrar (uma mãe - duas mães), en syster - systrar(uma irmã - duas irmãs).Substantiv på :-dom: -------- en ungdom ------ två ungdomar
-ing: --------- en våning -------- två våningar
- is: ---------- en tjockis -------- två tjockisar
-lek: --------- en kortlek -------- två kortlekar
-sel: --------- en klädsel -------- två klädslar
Den obetonade vokalen i andra stavelsen försvinner i plural i orden: 
en afton - aftnar
en morgon - morgnar
en djävul - djävlar
en sommar - somrar
3:e deklinationen
- er
Regel: en-ord och ett-ord. De flesta utländska ordem me "accent på sita stavelse. (regra: a maoria das palavras estrangeiras com "acento tônico na ultima silaba")
Ex: ett kafé - två kaféer (um café {onde vende café,bolo etc}), en telefon - två telefoner (um telefone - dois telefones).
Omjlud är vanligt i denna deklination.
en hand - två händer (uma mão - duas mãos), ett land - två länder, en son - två söner (um filho - dois filhos), en far - två fäder, en bror - två bröder (um irmão - dois irmãos).

Sunday, June 14, 2009

Huvudregel: [resumo] Substantivets deklinationer

Huvudregel: [resumo]. Substantivets deklinationer [1:a, 2:a, 3:e, 4:e, 5:e, *6:e]

1:a Plural på -or: en-ord som slutar på -a. [ex en klocka - fyra klockor, en flicka - fyra flickor etc]

2:e Plural på -ar: en-ord som slutar på konsonante eller annan vokal än -a [en-ord que "termina com consoante ou "vogal" que ñ seja "-a" (e, i, o, u)], {ex en stol - fyra stolar, en kopp - fyra koppar en tidning - tidningar, en fru - fyra fruar, en pojke - fyra pojkar, en buss - fem bussar etc}, [en cykel - fem cyklar, en syster - tio systrar]

3:e Plural på -er: en-ord och några ett-ord. Låneord, ofta med betoning på sista stavelse. Några substantiv får omljud.
[en-ord e algumas ett-ord. Palavras estrangeiras [emprestada de outros idiomas], substantivos que tem a "silaba tônica na última "silaba" [stavelse].
[ex en text - fyra texter, en telefon - fem telefoner, en stad - två städer]

4:e Plural på -n: ett-ord som slutar på vokal. [ett-ord que termina em vogal]
[ex ett äpple - två äpplen, ett kvitto - fyra kvitton, ett piano - tio pianon, ett frimärke - fem frimärken, ett hjärta - två sjärtan, ett häfte - fyra häften, ett fågelbo - fem fågelbon etc]

5:e Plural = singular: ett-ord som slutar på konsonant. {ett-ord que termina em consoante plural=singular (ñ tem plural ou o plural é igual a palavra "raiz/radical")
[ex ett bord - tio bord, ett barn - fem barn, ett brev, ett paket, ett hus, ett tåg, ett päron etc ...]
*en-ord som slutar på: -are, -ande och -ende (personer) [referente uma pessoa]
-er (yrke, nationalitet) [referente a profissão e nacionalidade]
[ex en läkare - fem läkare, en studerande - fyra studerande {um médico, um estudante (pessoa)}, en tekniker - fem tekniker {profissão}, en iranier - tio iranier [nacionalidade (um iraniano) etc.]

6:e Plural på -r:
Bara ett fåtal ord. [ex en sko - fem skor. En-ord som -else. [ex en berättelse - fyra berättelser]
*** Alguns livros ñ escrevem sobre a 6:e deklinationen, mas é bom saber.

Friday, April 24, 2009

Substantivets deklinationer [Repetionen]

Repitação do "substantivos"

Substantivos do idioma sueco tem "6" declinações [=terminações], são 6 regras que você tem de aprender dos substantivos do idioma sueco. Existe "4" formas 2 singular e 2 plural [=definido e indefinido (p/ português] em sueco {singular/plural obestämd/bestämd form}.
A melhor maneira de aprender por experiência propria, aprender a usar no idioma sueco, vocês podem pensar que parece com "artigo do português" mas é completamente diferente.

Português: "artigos" [são palavras antepostas aos substantivos para determiná-los. Indicam gênero e número dos substantivo.
- Existe dois gêneros: o masculino e o feminino, em relação a pessoas e animais, o gênero se liga diretamente ao sexo (o leão, a leoa), em relação a objetos, a idéia de gênero é puramente aleatória (a faca (feminino), o garfo (masculino), o pé (masc.), a mão (femi.).

Sueco: Svenska har två genus: utrum (en-ord) och neutrum (ett-ord)
- Utrum
kan inledas vidare i genus masckulinum, femininum och reale [praktisk betydelse bara för "visa" pronomen och adjektivformer] {somente tem significado para "alguns" pronomes e algumas formas dos adjetivos}

utrum: (en-ord)
maskulinum = en pojke {o menino}
femininum = en flicka {a menina}
reale = en bil {o carro}

neutrum: (ett-ord)
ett bord {a mesa}

1:a Deklinationen [ plural (- or)]
Todos os substantitvos {en-ord} que terminar em -a, tem essas "terminação":
- en blomma {singular obestämd form} [a flor]
- blomman {singular bestämd form} [uma flôr]
- två blommor {plural obestämd form} [duas/as flores]
- blommorna {plural bestämd form} [umas flores]

Regel: en-ord som slutar på -a [pertencem a 1:a declinação] en vecka, -n, -or, -na
{Todos os substantivos que terminar em "a" acrescenta "n" no {singular bestämd form},
{no {plural obestämd form} acrescenta "or", no
{plural bestämd form} "na"}

Ex: en flicka, -n, -or, -na
- en kaka, -n, -or, -na
- en vecka, stuga, skjorta, soppa, sömmerska, kvinna, klocka, penna, soffa, sida, pipa, skola, choklakaka, lampa, karta, etc ......

Undantag: en ros , rosen, rosor, rosorna

P.S: Português - Portugisiska

Artigo definido:
determina o substantivo de modo preciso. Pode ser singular (o, a) ou plural (os, as)
Ex: O delegado reviu a portaria.

Artido indefinido: determina o substatnivo de modo vago, impreciso. Pode ser singular (um, uma) ou plural (uns, umas)
Ex: Um delegado reviu uma portaria.

[Fonte: 1001 dúvidas de português]

2:a deklinationen
-ar

Regel en-ord som inte slutar på -a hör hit; oftast svenska ord.(regra:
palavras que não termina com -a pertence a 2.a deklination, acrescenta -ar,
para fazer o plural; a maoria das palavras em "sueco")
Ex: en pojke - två pojkar. (o menino - dois meninos).
OBS: en cykel - två cyklar (a bicicleta - duas bicicletas), en fågel -
fåglar (o passarinho, dois passarinhos), en dotter - döttrar (a filha -
duas filhas), mor - mödrar (a mãe - duas mães), en syster -
systrar(a irmã - duas irmãs)
kopp, bil, stol, pojke, hund, dörr, anledning

Substantiv på :
-dom: -------- en ungdom ------ två ungdomar
-ing: --------- en våning -------- två våningar
- is: ---------- en tjockis -------- två tjockisar
-lek: --------- en kortlek -------- två kortlekar
-sel: --------- en klädsel -------- två klädslar
Den obetonade vokalen i andra stavelsen försvinner i plural i orden:
en afton - aftnar
en morgon - morgnar
en djävul - djävlar
en sommar - somrar3:e deklinationen
- er
Regel: en-ord och ett-ord. De flesta utländska ordem me "accent på sista
stavelse. (regra: a maoria das palavras estrangeiras com "acento tônico
na ultima silaba")
Ex: ett kafé - två kaféer (o café {onde vende café e bolo}), en telefon
- två telefoner (o telefone - dois telefones).
Omjlud är vanligt i denna deklination:
en hand - två händer (a mão - duas mãos), ett land - två länder, en
son - två söner (o filho - dois filhos), en far - två fäder (o pai - dois pais), en bror - två
bröder (o irmão - dois irmões).
en polis, en park, restaurang, servitris, film, cigarett, tomat, park, affär, tjänst

4:e dekliantionen
-n
Hit hör ett-ord som slutar på vokal. {4:a declinação todos os substantivos "ett-ord que terminar em vogal", acrescenta -n no plural}
Ex: ett äpple - två äpplen {a maça - as maças}
ett piano - två pianon {o piano - os pianos}
ett frimärke - två frimärken {o selo - os selos}
ett hjärta - två hjärtan {o coração - os corações}
ett häfte - två häften
ett fågelbo - två fågelbon

5:e deklinationen

(-)

Ett-ord som slutar på "konsonant", som "inte har obestämd plural form".

(Ett-ord /substantivos: que termina em "consonantes" não tem "obestämd plural form", {-} não tem "plural")


Ex: ett bord ----- bordet ----- bord ------borden

ett bord [obestämd form singular] (a mesa)

bordet [bestämd form singular] ( uma mesa)

bord {-} [obestämd form plural] (as mesas)

borden [bestämd form plual] (umas mesas)Substantiv Portugisiska
ett hus --------- huset ---- hus -- husen a/uma/s casa(s)
ett fönster ------fönstret -- fönster ---förstren a/uma/s janela(s)
ett brev -------- -et ------ (--) ------ -en a/uma/s carta(s)
ett år ---------- -et ----- (--) ------ -en o/um/s ano (s)
ett glas -------- -et ----- (--) ------ -en o/um/s copo(s)*
ett flygplan ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s avião(es)
ett plan -------- -et ----- (--) ------ -en o/um/s plano (s)
ett barn ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s criança(s)
ett träd ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s árvore(s)
ett paket ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s pacote(s)
ett skåp ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s armário(s)
ett bröd ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s pão(ães)
*ett kort ---- -et ----- (--) ------ -en /{ett vykort (cartão postal)
o/um/s cartão(es)*
ett kök ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s cozinha(s)
ett nummer --- numret -- nummer --- numren [el. nummerna] o/um/s numero(s)
*ett rum ---- rummet ---- rum --- rummen o/um/s quarto(s)
ett körkort ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s carteira de motorista(s)
ett huvud ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s cabeça(s)
ett jobb ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s trabalho(s), emprego(s)
ett problem ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s problema(s)
ett exempel ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s exemplo(s)
ett namn ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s nome(s)
ett hotell ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s hotel (hotéis [plural])
ett bibliotek ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s biblioteca(s)
ett tåg ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s trem(s)
*ett recept ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s receita(s)
ett papper ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s papel (papéis [plural])
ett ord ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s palavra(s)
ett djur ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s animal (animais [plural])
ett prov ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s prova(s)

ett hörn, bandrum,

*ett kort { pode ser "cartão (em geral (postal, de Natal, etc), cartão eletronico ex: banco) e fotografia (foto)}
*ett rum {pode ser "o quarto ou a sala ou espaço}
*ett recept {pode ser receita de comida, doce etc ou receita para medicamento (receita médica)}

"6:e deklinationen"

- r

Bara ett fåtal ord [ apenas poucas palavras]

ex: en sko ----- två skor ------ o sapato ----- dois sapatos

Dessutom en-ord som slutar på -else [en-ord que termina com -else]

ex: en berättelse ----- två berättelser ------ o conto(-s), a história(-s)


Tudo sobre os substantivos nesse link:


Link do "label" [marcador] do Blog "braswenska" sobre substantivos:

http://braswenska.blogspot.com/search/label/Substantiv