Sunday, June 14, 2009

Huvudregel: [resumo] Substantivets deklinationer

Huvudregel: [resumo]. Substantivets deklinationer [1:a, 2:a, 3:e, 4:e, 5:e, *6:e]

1:a Plural på -or: en-ord som slutar på -a. [ex en klocka - fyra klockor, en flicka - fyra flickor etc]

2:e Plural på -ar: en-ord som slutar på konsonante eller annan vokal än -a [en-ord que "termina com consoante ou "vogal" que ñ seja "-a" (e, i, o, u)], {ex en stol - fyra stolar, en kopp - fyra koppar en tidning - tidningar, en fru - fyra fruar, en pojke - fyra pojkar, en buss - fem bussar etc}, [en cykel - fem cyklar, en syster - tio systrar]

3:e Plural på -er: en-ord och några ett-ord. Låneord, ofta med betoning på sista stavelse. Några substantiv får omljud.
[en-ord e algumas ett-ord. Palavras estrangeiras [emprestada de outros idiomas], substantivos que tem a "silaba tônica na última "silaba" [stavelse].
[ex en text - fyra texter, en telefon - fem telefoner, en stad - två städer]

4:e Plural på -n: ett-ord som slutar på vokal. [ett-ord que termina em vogal]
[ex ett äpple - två äpplen, ett kvitto - fyra kvitton, ett piano - tio pianon, ett frimärke - fem frimärken, ett hjärta - två sjärtan, ett häfte - fyra häften, ett fågelbo - fem fågelbon etc]

5:e Plural = singular: ett-ord som slutar på konsonant. {ett-ord que termina em consoante plural=singular (ñ tem plural ou o plural é igual a palavra "raiz/radical")
[ex ett bord - tio bord, ett barn - fem barn, ett brev, ett paket, ett hus, ett tåg, ett päron etc ...]
*en-ord som slutar på: -are, -ande och -ende (personer) [referente uma pessoa]
-er (yrke, nationalitet) [referente a profissão e nacionalidade]
[ex en läkare - fem läkare, en studerande - fyra studerande {um médico, um estudante (pessoa)}, en tekniker - fem tekniker {profissão}, en iranier - tio iranier [nacionalidade (um iraniano) etc.]

6:e Plural på -r:
Bara ett fåtal ord. [ex en sko - fem skor. En-ord som -else. [ex en berättelse - fyra berättelser]
*** Alguns livros ñ escrevem sobre a 6:e deklinationen, mas é bom saber.

No comments:

Post a Comment

Tack!