Tuesday, November 20, 2007

Definições em sueco

1.
Abstrakt substantiv -
de abstrakta substantiven betecknar bl.a. egenskaper, förhållanden, tillstånd och annat som inte existerar i direkt fysisk bemärkelse, till exempel kärlek och fred.

2. Substantiv konkret - de konkreta substantiven betecknar sådant som existerar fysiskt, sådant man i allmänhet kan "ta på", till exempel en bil, ett hus.


Substantivo Concreto och substantivo abstrato

No comments:

Post a Comment

Tack!